Üretim yapan tesislerde Covid-19 önlemlerinin belirlenmesi amacıyla;

 • COVID-19’a karşı risk değerlendirmesi çalışması yapılması ve raporlanması
 • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı hazırlanması
 • Kontrol Önlemleri Hiyerarşisi oluşturulması
 • İletişim planı hazırlanması
 • Acil durumların planı oluşturulması
 • Operasyonel kontrol önlemlerinin belirlenerek dokümante edilmesi
 • Yükleniciler, dış servis / hizmet sunucuları, ürün ve hizmet tedarikçileri ile ilgili kontrol önlemlerinin belirlenmesi
 • Gerekli eğitimlerin sağlanması
 • Atık yönetimi
 • Ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarının tanımlanması
 • Ulaşım sağlama esnasında gerekli hijyen kurallarının tanımlanması
corona-danismanligi
Whatsapp