Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 28 Nisan

2003 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 28 Nisan günü Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak belirlenmiştir. Amacı sağlık ve güvenlik ile ilgili konulara dikkat çekmesidir.

Bu yıl geçirdiğimiz bu süreç ile farkındalığımızın geliştiği ve dikkatimizi çeken önemli başlıklar;

Hayattaki önceliklerimizin en başında “sağlık” olduğu artık dilimizde değil, hayatımızda önemli bir tecrübedir.

Dünyayı durdurabilme gücüne sahip tek etmen sağlıktır.

Bireyin kendi sağlığına özen ve önem göstermesi, etrafındaki tüm insanları etkilemektedir. Tek başımıza değiliz.

Sistemlerin sağlam olması hem yöneticilerin kriz ve acil durum yönetimi becerilerine, hem bireylerin göstermiş olduğu bilinçli farkındalığa, hemde liderlik vasıflarının kalitesine bağlıdır. Liderlik hem bireysel düzeyde hemde yönetim düzeyinde gerçekleştirildiğinde anlamlı olmaktadır. (Bknz. Sağlık sistemi)

Görülmez iplerle birbirimize bağlı olduğumuz bu dünya düzeninde sağlık çalışanlarının özverisi ve emeği en yüce değerlerimizden olmalıdır.

Sağlığımızın güvence altında olması ihtiyacı içgüdüsel bir durumdur ancak bu güvenceyi yaratacak olan yine sistemin parçası olan bizleriz.

Ekonomi olgusunun gösterge olduğu tüm sektörler, sistemden oluşur ve bu sistemi ayakta tutacak şey olan sağlıklı ve güvendeki insandır.

“İnsan” olarak kendimizin dünyada nasıl bir etkiye sahip olduğumuzu daha iyi kavrayarak, sorumluluk bilincimizin gelişerek arttığı sağlıklı ve güvenli yarınlarda bu anlamlı günü kutlamak dileği ile.

Whatsapp