Katılımcılar: Yön. Sis. Temsilcileri, İSG Uzmanları, Üretim, Satın Alma, Bakım, Kalite, Sevkiyat, İdari İşler bölümü çalışanları

Süre: 4 saat

Kapsam:

  • Değişim Yönetimi kapsamına giren geçici ve sürekli yapılan yeniliklerin tanımlanması
  • Değişimin açıklamasının tariflenme yöntemi
  • Değişimin planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonrasında oluşan tüm süreçlerin risk değerlendirme çalışmasının açıklanması ve uygulamalı çalışma
  • Değişim yönetimi formlarının uygulamalı doldurulması

Eğitim Sonunda “Katılım” Sertifikası verilir.

degisim
Whatsapp