Katılımcı Profili: Kuruluş içi denetçi görevi olan tüm çalışanlar, İSG Uzmanları

Süre: 1 tam gün

Kapsam:

  • İç tetkiklerin planlanması
  • İç tetkiklere hazırlık
  • İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi
  • Uygunsuzluk ve tetkik raporlaması
  • Tetkik sonrası takip faaliyetleri

Eğitim sonunda sınavdan başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Katılım Sertifikası” verilir.

ic-denetci
Whatsapp