Katılımcılar: Yön. Sis. Temsilcileri, İSG Uzmanları, Üretim, Satın Alma, Bakım, Kalite, Sevkiyat, İdari İşler bölümü çalışanları

Süre: 4 saat

Kapsam:

  • Tedarikçi Yönetimi Sürecinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının açıklanması
  • Tedarikçi Yönetimi Sürecine dahil olan departmanların rollerinin açıklanması
  • Taşeron ve alt işveren arasındaki farklar
  • Taşeron ve alt işveren firmalardan beklenen sağlık ve güvenlik önlemleri
  • İş İzni Sürecinin kapsamına giren çalışmalarda (Yüksekte Çalışma, Sıcak İşler, Kapalı Alan Çalışmaları, Tedarikçi Çalışmaları, Kazı İşleri) sağlık ve güvenlik önlemleri
  • İş İzni Sürecine dahil olan departmanların rollerinin açıklanması
  • İş İzni Formlarının doldurulması için uygulama çalışması

Eğitim Sonunda “Katılım” Sertifikası verilir.

tedarikci-egitimi
Whatsapp