İş Sağlığı ve Güvenliği performansının geliştirilmesi kuruluşun işleyişi için gerekli olan tüm süreçlere iş sağlığı ve güvenliğinin entegre edilmesi ile mümkündür.

Süreç yönetiminde görev alan üst yönetimin liderliği, süreçleri gerçekleştiren beyaz ve mavi yaka tüm personellerin bilinç düzeyi, tanımlanan kurallar bütünü ve tespit edilen tüm uygunsuzlukların nedenleri süreç yönetimine etki eder.

Bu amaçla geliştirilen süreç danışmanlıkları için iletişim kurarak firmanıza özgü proje oluşturulmasını talep edebilirsiniz. Kuruluşlara özgü hazırlanan projeler çalıştay, eğitim ve dokümantasyon çalışmalarını içerir.

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Risk ve fırsat değerlendirme süreç yönetimi
 • Olay ve kriz yönetimi
 • Davranış odaklı güvenlik yönetimi 
 • Tehlikeli madde ve kimyasallar ile güvenli çalışma süreç yönetimi
 • İş ekipmanları güvenli kullanım yönetimi
 • Ulaşım güvenliği yönetimi
 • Satın alma süreci İSG yönetimi
 • İş izni süreci ve taşeron süreci yönetimi
 • Alt işveren iş güvenliği süreci yönetimi
 • Hijyen ve sağlık yönetimi
 • Ergonomi yönetimi
 • Revir yönetimi
 • Üst ve ara yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Doküman yönetimi 

 

Yasal mevzuat gereği iş güvenliği uzmanı hizmetini dış firmadan (OSGB üzerinden) temin eden firmalara yönelik olarak;

 • İş güvenliği uzmanlarının sistem kurmasına yönelik danışmanlık hizmeti
is-sagligi-ve-guvenligi
Whatsapp