Çevrenin, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için hayati öneme sahip olduğu değerlendirilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak, sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir.

Sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık ve hesap verebilirlik için sosyal beklentiler, artarak sıkılaşan mevzuat, kirlilikten kaynaklanan çevre üzerinde artan baskı, kaynakların verimsiz kullanımı, uygunsuz atık yönetimi, iklim değişikliği, ekosistemin değersizleşmesi ve biyoçeşitliliğin kaybedilmesi ile ağır ağır artmıştır.

Bu durum da kuruluşları, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla çevre yönetim sistemlerini uygulamak suretiyle çevre yönetimine sistematik bir yaklaşım benimsemeye itmiştir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti kapsamı

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerinin eksiklerinin ön denetim ile tespit edilerek raporlanması
 • Süreçlerin, anahtar performans verilerinin (KPI) ve hedeflerin belirlenmesi
 • Süreç yetkililerine sertifikalı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmesi
 • Atık Yönetimi sisteminin kurulması (Atıkların sınıflandırılması, geçici atık alanı oluşturulması, emisyon, atık su ve katı atık değerlerinin incelenmesi)
 • Yasal mevzuat gerekliliklerinin takibi ve eksiklerinin raporlanması
 • Gerekli tüm dokümantasyonun sağlanması
 • İç denetim için gerekli olan çalışan yetkinliklerini geliştirilmesi amacıyla sertifikalı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi verilmesi
 • Tercih durumunda iç tetkiklerin gerçekleştirilerek, raporlanması
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantı girdi ve çıktılarının raporlanması
 • Sistem kurulması sonrasında takip edilmesi gereken kilit noktaların bildiriminin yapılması
 • Üst yönetime düzenli aralıklar ile rapor sunulması
 • Tüm çalışanlara ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi verilmesi
cevre-yonetim-sistemi
Whatsapp