Bir kuruluş çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar.

Bir İSG yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki amaç, kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkân vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve İSG performansını sürekli olarak geliştirilmesidir.

Bir İSG yönetim sisteminin amacı, İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi sağlamaktır. İSG yönetim sisteminin amacı ve beklenen çıktıları çalışanlarda çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve güvenli ve sağlıklı iş yerlerinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı kuruluşun, tehlike ve İSG risklerini, etkili önleyici ve koruyucu tedbirler almak suretiyle ortadan kaldırması son derece önemlidir.

İSG yönetim sistemi aracılığıyla bu tedbirler kuruluş tarafından uygulandığında, kuruluşun İSG performansı gelişir. Bir İSG yönetim sistemi İSG performansını arttıracak fırsatlar karşısında erken faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardında uygun bir İSG yönetim sistemi kurmak, bir kuruluşa İSG risklerini yönetmek ve İSG performansını geliştirmek imkânını verir. İSG yönetim sistemi bir kuruluşun yasal ve başka şartları yerine getirmesine yardımcı olur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti kapsamı

 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerinin eksiklerinin ön denetim ile tespit edilerek raporlanması
 • Süreçlerin, anahtar performans verilerinin (KPI) ve hedeflerin belirlenmesi
 • Süreç yetkililerine sertifikalı 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmesi
 • Yasal mevzuat gerekliliklerinin takibi ve eksiklerinin raporlanması
 • Gerekli tüm dokümantasyonun sağlanması
 • İç denetim için gerekli olan çalışan yetkinliklerini geliştirilmesi amacıyla sertifikalı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi verilmesi
 • Tercih durumunda iç tetkiklerin gerçekleştirilerek, raporlanması
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantı girdi ve çıktılarının raporlanması
 • Sistem kurulması sonrasında takip edilmesi gereken kilit noktaların bildiriminin yapılması
 • Üst yönetime düzenli aralıklar ile rapor sunulması
 • Tüm çalışanlara ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi verilmesi
ISO-45001-2018
Whatsapp