ISO 45005:2020, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına bağlı olarak ISO tarafından 2020 yılında yayınlanan Covid-19 Pandemisi Süresince Güvenli Çalışmaya Yönelik Kurallar Kılavuzudur. Toplam 14 bölümden oluşur ve bu yapısı ile Yüksek Seviyeli Yapı olan Annex SL’den ayrıdır ancak PUKÖ döngüsünü yine görebiliriz.

1 Bölümler Nelerdir?

 1. Kapsam
 2. Referanslar
 3. Tanımlar ve Terimler
 4. Planlama ve Risk Değerlendirme
 5. Şüpheli yada doğrulanmış Covid-19 Vakaları
 6. Psikolojik Sağlık ve Refah
 7. Kapsayıcılık
 8. Kaynaklar
 9. Bildirim
 10. Hijyen
 11. KKD, Maske ve yüz koruyucular
 12. Operasyon
 13. Performans değerlendirme
 14. Geliştirme

2 Uygulama Zorunluluğu Var Mı?

ISO 45005:2020 kılavuzu, bir standart olmadığı için kapsamında yer alan maddeler yol gösterici niteliktedir. Uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

3 Hangi kuruluşlar yararlanabilir?

 • Pandemi boyunca faaliyet gösteren
 • Tamamen veya kısmen kapatıldıktan sonra faaliyetlerine devam eden veya devam etmeyi planlayan
 • Tamamen veya kısmen kapatılan işyerlerini yeniden sahiplenen
 • Yeni olan ve ilk kez çalışmayı planlayan kuruluşlar bu kılavuzdan yararlanabilir.

4 ISO 45005:2018 İSG Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olan kuruluşlar nasıl faydalanabilir?

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardında bulunan;

 • Madde olan “Kuruluşun bağlamı” maddesinde belirlenmesi gereken iç ve dış hususların içine Covid-19 pandemisi ile ilgili dahil edilmesi gereken hususları tanımamak için,
 • Madde olan “Liderlik ve Çalışan Katılımı” maddesinde Covid-19 pandemisinin yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gereken hususların tanımlanması için
 • Madde olan ”Planlama” maddesi gereğince yapılması gereken risk ve fırsat değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken risklerin tanımlanması için,
 • Madde olan “Destek” maddesinde tanımlanan kaynaklar, yetkinlik, farkındalık, iletişim ve bilgi yönetiminde Covid-19 pandemisi kapsamında hangi husus ve detayların netleştirilmesi için,
 • Madde olan “Operasyon” maddesinde alınması gereken önlemlerin tanımlanması, uygulanması ve hayata geçirilmesi için gerekli adımların tanımlanması için,
 • Yine 8. Maddede belirtilmiş olan Acil duruma hazır olma ve müdahale kapsamında Covid-19 vakalarının yönetimi için gereken güncellemelerin tanımlanması için,
 • Madde olan “Performans Değerlendirme” kapsamında izlenmesi, ölçülmesi ve takip edilmesi gereken anahtar göstergelerin tanımlanması ve takip edilmesi için,
 • Madde olan “İyileştirme” kapsamında gerekli olan geliştirme adımlarının pusulasını belirlemek için kullanılabilir.

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmayan kuruluşlar nasıl yararlanabilir?

ISO 45005:2020 kılavuzundan yararlanmak için ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olunması gerekmemektedir. Pandemi süresince çalışanların ve paydaşların sağlıklarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve buna bağlı olarak işyerinin verimliliğinin etkilenmemesi için sistematik bir kontrol sistemi yaratabilmek için kılavuzdan yararlanılabilir. Covid-19 vakalarının tesis içindeki yönetimi, yasal otoriterler tarafından getirilen kısıtlamaların en az kayıpla yönetilebilmesi için etkin planlamanın gerçekleştirilmesi, acil durumların kontrollü bir biçimde yönetilebilmesi ve can kayıplarının artmasını önleyebilmek için ISO 45005:2020 kılavuzu oldukça açıklayıcı ve uygulanabilir bilgilere sahiptir.

Daha detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bana ulaşabilirsiniz.

Sevgiler.

Mine Özüm GÜZELTOPRAK

Whatsapp