Kalite yönetim sisteminin uygulanması, kuruluşun genel performansını artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, kuruluş açısından stratejik bir karardır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı esas alarak bir kalite yönetim sistemi uygulamanın kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları şunlardır:

a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyeti,

b) Müşteri memnuniyetini artırma yönünde fırsatlara imkân tanıma,

c) Bağlamı ve hedefleri ile ilgili risk ve fırsatları belirleme,

d)Belirlenen kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyeti.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular. Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar. PUKÖ döngüsü kuruluşa; proseslerine yeterli kaynak sağlandığından, proseslerinin yönetildiğinden, iyileştirme için fırsatların belirlenerek buna göre hareket edildiğinden emin olunmasını sağlar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti kapsamı;

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin eksiklerinin ön denetim ile tespit edilerek raporlanması
  • Süreçlerin, anahtar performans verilerinin (KPI) ve hedeflerin belirlenmesi
  • Süreç yetkililerine sertifikalı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmesi
  • Gerekli tüm dokümantasyonun sağlanması
  • İç denetim için gerekli olan çalışan yetkinliklerini geliştirilmesi amacıyla sertifikalı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi verilmesi
  • Tercih durumunda iç tetkiklerin gerçekleştirilerek, raporlanması
  • Yönetim Gözden Geçirme Toplantı girdi ve çıktılarının raporlanması
  • Sistem kurulması sonrasında takip edilmesi gereken kilit noktaların bildiriminin yapılması
  • Üst yönetime düzenli aralıklar ile rapor sunulması
  • Tüm çalışanlara ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi verilmesi
group-of-architects-working-on-project-PQWE4JL-scaled.jpg
Whatsapp