Nedir bu “Wellbeing”?

Nedir bu “Wellbeing?”

Wellbeing tanımı son yıllarda hayatımıza iyice girmeyi başardı. Hatta özellikle iş güvenliği çalışmalarında da adı sıkça duyulur oldu.

Beden, zihin ve ruh dengesinin sağlıklı ve tam olması bütünsel olarak iyilik hali olarak adlandırılır, bir diğer adı ile wellbeing olarak anılır.

2013 yılında, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile iş kazasının tanımına “ruhen” zar ar görme terimi eklenmiştir. Yani, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü yalnızca bedenen engelli hâle getiren değil aynı zamanda ruhen de aynı etkiyi yapan olaylar iş kazası olarak nitelendirilmektedir.

Ülkemizde meslek hastalıklarının teşhisinin koyulması konusunda ne kadar açık ve zayıf noktalarımız var ise, ruhsal açıdan sağlığı bozulan çalışanların bu rahatsızlığının iş nedeni ile olup olmadığını da belirlemek oldukça zor ve karmaşık bir noktadadır.

Elbette ki, teşhisinin ve tanımlanmasının zor olması bizim bu alanda çalışma yapmamamızı sağlamaz. Aksine bu konunun üzerinde detaylı olarak durdukça sürekli olarak gelişmeye açık hale geliriz.

Tüm çalışanların bu konuda biraz daha dikkatini çekebilmek için aşağıdaki önerilerimin faydalı olabileceğini düşünüyorum;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde işyeri hekimleri tarafından sağlıklı beslenme, spor, hijyen konularına ağırlıklı olarak önem verilmesi
 • Burn-out yani tükenmişlik sendromu yaşama ihtimali yüksek olan beyaz yaka çalışanlarının iş yükünün takip edil mesi, orantılı olarak dağıtım yapılması
 • Organizasyon içinde etik ve ahlaki kuralların üst yönetim tarafından belirlenmesi, yayınlanması ve takip edilmesi
 • Taciz ve mobbing konularda açık iletişim kurulabilmesi amacıyla çalışanlara güvenebilebilecekleri zeminlerin sunulması
 • Koruyucu hekimlik hizmetleri
 • Uzman tarafından diyet kontrolü ve takibi
 • Firma içindeki yemeklerin (öğle, akşam vb.) menüsünün iş yeri hekiminin kontrolünden geçirilmesi (çeşit, kalori ve sağlık açısından)
 • İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kı sa seminer organizasyonları
 • İş-yaşam dengesinin desteklenmesi
 • Stres yönetimi amacıyla konusunda uzman yetkililerde n destek almak
 • İletişim becerisi zayıf olan yöneticilere bireysel mentörlük aldırmak
 • Bilinçli öz-farkındalık konusunda görseller, yazılar paylaşarak, kitap önerilerinde bulunmak, çalışanları bu konuya teşvik etmek
 • Nefesin önemi hakkında hekimlerden bilgilendirme yapmasının sağlanması, nefes teknikleri hakkıda uygulama yapılması
 • Motivasyon arttırıcı videoların yemek molalarında ekranlarda paylaşılması
 • Şirket içi değişimlerin yönetilmesi için gerekli sistemin desteklenmesi
 • Mindfulness konusu hakkında çalışanlara bilgilendirme yapılması, görseller asılması, bireyin mental sağlığının desteklenmesi
Whatsapp